Valmentajat ovat kokoontuneet ja luoneet yhteiset pelisäännöt valmennustyöhön.

Pelisäännöt 

1. Sitoudumme seuran arvoihin ja tavoitteisiin.

2. Huomioimme jokaisen voimistelijan yksilöllisesti ja tasavertaisesti.

3. Mahdollistamme turvallisuuden harjoittelussa huomioiden ilmapiirin ja olosuhteet.

4. Kannustamme kaikkia kehittymään ja ohjaamme positiivisella otteella.

5. Suunnittelemme toiminnan vastaamaan tavoitteita.

6. Viestimme perheille avoimesti ja olemme helposti kohdattavissa.

7. Osallistamme voimistelijoita perheineen toimintaan.

8. Olemme esimerkillisiä kaikessa toiminnassamme.

9. Kehitämme omaa osaamistamme.

10. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta.


Kumppanit

OP Suur-Savo

Tukijat

          

Yhteistyöverkosto

Etelä-Savon Liikunta ry      Suomen voimisteluliitto   Piruetti logo ovaali     Gymnastica Sport