VOIMISTELUSEURA SIRIUKSEN VALMENNUSSÄÄNTÖ                                                                  
Päivitetty 15.1.2021

Tämä valmennussääntö koskee kaikkia seuran voimistelijoita, vanhempia ja valmentajia harrastevoimistelun, akrobatiavoimistelun ja rytmisen voimistelun ryhmissä. Valmennussääntö pohjautuu yleisiin seurakäytäntöihin Suomen voimisteluseuroissa.

§ 1 ILMOITTAUTUMINEN

Valmennusryhmiin ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Jatkavien voimistelijoiden ilmoittautuminen syyskaudelle on keväisin ja uusien voimistelijoiden ilmoittautuminen aukeaa kesän aikana. Kevätkauden ilmoittautuminen on kaikille voimistelijoille marras-joulukuussa. Seuran leireille ilmoittaudutaan erikseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä vahvistetaan, että ilmoittautuminen on kyseisen kauden ajaksi sitova aiheuttaen maksuvelvoitteen. Ilmoittautumisessa on näkyvillä harjoitusajat ja harjoittelun hinnat. Suomessa yhdistykset eivät ole kuluttajansuojalainsäädännön piirissä.

Seura käyttää viestinnässään ilmoittautumislomakkeella annettuja tietoja. Tietojen täyttäjä vastaa niiden oikeellisuudesta. Seuran nettisivuilta löytyy lomake yhteystietojen muuttumista varten.

§ 2 LASKUTUS

Kaikki laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan sähköpostiin siriustalous@gmail.com

Ryhmien harjoitusmaksu laskutetaan kausittain joko yhdessä erässä (kk-maksu alle 50 eur) tai kahdessa erässä (kk-maksu yli 50 eur). Harjoitusmaksu on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Maksuhuomautuksista peritään 10 euron laskutuspalkkio. Käytössämme on myös perintäpalvelut. Mahdollisen perinnän kulut maksaa perinnän asiakas.

Harjoitusmaksuun sisältyy ns. arkiharjoittelu oman ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Seuran leirit, soolot ja kilpailumaksut laskutetaan erikseen ilmoittautumisten perusteella. Kilpailuihin ilmoittautuminen edellyttää, ettei maksamattomia harjoitusmaksuja ole erääntyneinä.

Mahdolliset Voimisteluliiton leirit ja muut tilaisuudet jokainen maksaa osallistuessaan itse suoraan leirin järjestäjille.

§ 3 KILPAILEMINEN

Seurassamme noudatetaan Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmää. Järjestelmään liittyy myös säännölliset merkkisuoritukset. Seura tarjoaa oman seuran merkkisuoritustilaisuudet voimistelijoilleen kuluitta. Kilpaileminen edellyttää omakustanteista lajilisenssiä. Lisenssin oston yhteydessä annetaan anti-doping vakuutus Suomen Voimisteluliitolle.

 • Rytmisen voimistelun Luokkakilpailuihin, Ikäkausikilpailuihin, Välinekilpailuihin ja Stara-tapahtumiin osallistuvilta voimistelijoilta laskutetaan liiton määrittelemä kilpailumaksu osallistumisten perusteella. Kilpailuihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, jonka pohjalta seura tekee ilmoittautumisen Kisanetissä. Lomakkeelta ilmenevät kilpailut, joihin seura lähettää kokoonpanot. Poikkeustapauksissa ilmoittautuminen tehdään muulla tavalla, tästä informoidaan erikseen.
 • Akrobatiavoimistelun liiton alaiseen kahteen kilpailuun tai Stara-tapahtumaan kauden aikana osallistuvilta voimistelijoilta laskutetaan liiton määrittelemä kilpailumaksu osallistumisten perusteella. Kilpailuihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, jonka pohjalta seura tekee ilmoittautumisen Kisanetissä. Lomakkeelta ilmenevät kilpailut, joihin seura lähettää kokoonpanot. Poikkeustapauksissa ilmoittautuminen tehdään muulla tavalla, tästä informoidaan erikseen.
 • Seura sitoutuu kustantamaan voimistelijoiden puolesta edellä mainittuihin liiton alaisiin kilpailuihin (Väline-, Ikäkausi- ja Luokkakilpailut sekä akrobatiavoimistelun liiton alaiset kilpailut) ja Stara-tapahtumiin osallistumiseen liittyvät yleiskulut, kuten valmentajien ja tuomareiden kulut (yleensä noin 200-500/ kilpailu) maksimissaan kahteen kilpailuun per kausi per voimistelija. Kilpailuihin lähtevän voimistelijan perheeltä toivotaan joustavuutta valmentajan ja tuomarin kyyditysten suhteen.
 • Muiden, kuten kutsukilpailujen, osalta seura ei maksa yleiskustannuksia. Näiden kilpailujen laskutus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan ja kuluista vastaavat kilpailuihin osallistujat. Kuluja tulee osallistumismaksusta, sekä tuomarin/ valmentajan matka-/ majoituskuluista/päivärahoista ja tuomarisakosta. Näihin kilpailuihin ilmoittautuneiden voimistelijoiden perheiden tulee olla tietoisia maksukäytänteistä. 

Kilpailuihin ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumisvaiheessa seura sitoutuu tuomarivelvoitteeseen, joka määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan. Mikäli kilpailuihin ilmoittautunut voimistelija joutuu jättäytymään pois kilpailusta (sairastapaukset esim.), tulee heti ottaa yhteyttä vastuuvalmentajaan. Kilpailun osallistumismaksusta saa vapautuksen/ osittaisen vapautuksen ainoastaan pätevää lääkärintodistusta vastaan. Sairauspoissaolot hoidetaan kilpailun järjestäjän ja seuran kanssa yhteistyössä.

§ 4 POISSAOLOT

 • Suunnitelluista poissaoloista (matkat, leirikoulut ym.) ilmoitetaan ryhmän vastuuvalmentajalle etukäteen. Poissaoloja ei korvata.
 • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia. Sairaana ei voi osallistua harjoituksiin.
 • Yli kuukauden kestoisen (4 viikkoa) sairauden/vamman aiheuttamasta poissaolosta hyvitetään harjoitusmaksu poissaolon ajalta pätevää lääkärintodistusta vastaan. Ota yhteyttä siriustalous@gmail.com. Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskielto.
 • Satunnaiset poissaolot tunneilta eivät ole korvattavissa.
 • Kilparyhmissä harjoittelevat: koulun lukujärjestyksestä johtuvia säännöllisiä poissaoloja voi korvata alemmassa harjoitusryhmässä. Tästä sovitaan vastuuvalmentajan kanssa. Muista syistä (kyydit, vanhempien työajat yms.) johtuvia säännöllisiä poissaoloja ei ole mahdollista korvata toisen ryhmän mukana. Harjoitusajat ovat olleet tiedossa ilmoittautuessa, joten muihin esteisiin on pystynyt varautumaan etukäteen.

§ 5 HARJOITTELUN LOPETTAMINEN

Ilmoittautuminen toteutetaan määräaikaisena kaudeksi kerrallaan, joten mahdollisesta poisjäännistä kauden vaihtuessa ei tarvitse erikseen ilmoittaa seuralle. Valmentajan on toki hyvä tietää lopettamissuunnitelmista. Kauden päättyessä ilmoittautuminen päättyy siis automaattisesti määräaikaisena, mikäli uuden kauden ilmoittautumista ei ole tehty.

§ 6 MUUTA

 • Seuralle annetaan ilmoittautumisen yhteydessä kirjallisesti lupa käyttää valokuvia, videokuvaa, ym. materiaalia tuntitilanteista, kilpailuista ja tapahtumista seuran omassa markkinoinnissa. Materiaaleissa esiintyvät henkilöt nimetään korkeintaan etunimellä.
 • Jokainen vanhempi vastaa itse kuvaamastaan materiaalista (kilpailut, esiintymiset, näytökset) ja sen levittämisestä yleisten käytänteiden mukaisesti. Alaikäisen osalta materiaalien jakamiseen tarvitaan aina huoltajien lupa, joka tulee pystyä myöhemmin todistamaan. Harjoitustilanteiden kuvaaminen ei ole sallittua vanhemmille.
 • Seuran tietosuojaseloste löytyy erillisenä dokumenttina seuran nettisivuilta. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
 • Seura on vastuussa voimistelijoista vain ohjatun harjoituksen ajan. Ennen ja jälkeen harjoituksen vanhemmat ovat vastuussa lapsestaan. Esimerkiksi myöhässä olevaa kyytiä voi odotella toisen ryhmän harjoituksia salissa katsellen.
 • Seura toimii useissa eri vuokratiloissa. Tilojen käyttäminen seuran vuorojen ulkopuolella edellyttää asiasta sopimista vuokranantajien kanssa. Seuran vuokraamien tilojen käyttö omaan käyttö ei ole sallittu. Seura ei vastaa vuorojensa ulkopuolisesta käytöstä, mahdollisista vahingoista tai muista kuluista kuin omien vuokrasopimustensa puitteissa.

Seura tarjoaa valmennuspolkuja eri-ikäisille harrastevoimistelun, akrobatiavoimistelun ja rytmisen voimistelun lajeissa. Kilparyhmien osalta sopiva harjoitusryhmä määräytyy kilpailusarjan ja toteutettujen merkkisuoritusten perusteella. Harrasteryhmien osalta ryhmä määräytyy ikäperusteisesti. Seura pidättää oikeuden ryhmäjakojen muutoksiin perustuen harjoitusmaksujen riittävyyteen suhteessa harjoituskustannuksiin.


Kumppanit

OP Suur-Savo

Tukijat

    

Yhteistyöverkosto

Etelä-Savon Liikunta ry      Suomen voimisteluliitto   Piruetti logo ovaali     Gymnastica Sport